Historia

Vår historia går tillbaka till mitten av åttiotalet, när vi startades som ett lokalt enmansföretag i Skövde. Mycket har hänt sedan dess!
Vi har fortfarande vårt säte i Skövde, men är idag verksamma inom hela Västergötland och Småland. Vi förvaltar nära 200 000 kvadratmeter av kommersiella fastigheter, bostadsrättsföreningar och offentliga byggnader åt krävande kunder som möter mycket varierande behov från sina hyresgäster – behov som vi hjälper dem att uppfylla på bästa sätt.

Våra tjänster

Att förvalta fastigheter blir allt mer komplext för varje år, med ökade krav från såväl hyresgäster som myndigheter. För den som har ett begränsat antal fastigheter på en ort blir det både svårt och kostsamt att förvalta dessa med hjälp av egen personal som besitter den kompetens som krävs för att kunna ge hyresgästerna en konkurrenskraftig service. Det är här vi kommer in i bilden!

Vi besitter idag dokumenterad erfarenhet och expertis inom fastighetsförvaltning. Vilket gör att vi kan erbjuda ett heltäckande utbud av förvaltningstjänster. Vi hjälper dig med allt från olika typer av utredningar och analyser, projektering och installationer till daglig drift och skötsel av dina fastigheter. Tjänster som du utnyttjar i precis den utsträckning du vill och behöver!

Vi hjälper dig med

 • Projektledning
 • Installationsledning
 • Energiutredningar
 • Driftoptimering
 • Reglerteknik
 • Ventilation
 • Klimatmätningar
 • Daglig drift
 • Fjärrstyrd drift
 • Planerat underhåll
 • El
 • VVS
 • Bygg
 • Reparationer
 • Nybyggnation
 • Trädgårdsskötsel & Snöröjning
 • Lås & Larm
 • Jour
 • Bättre förvaltning, bättre lönsamhet

  Jämfört med att använda egen fast anställd personal kostar det dig oftast betydligt mindre att anlita oss för att förvalta din fastighet. Samtidigt får du tillgång till ett brett spektrum av kompetens inom området, som är väldigt svårt att motsvara på egen hand.

  Allt vi gör syftar till att göra din fastighet bättre och din verksamhet mer kostnadseffektiv. Detta gör vi genom att tillföra kunskap och kvalitet i alla led rörande driften av din verksamhet. Vi har den kompetens som krävs. Men bakom oss har vi också ett brett kontaktnät av erfarna samarbetspartners och underleverantörer inom diverse verksamhetsområden. Vi tar ett helhetsansvar för din fastighet och strävar alltid efter att överträffa dina förväntningar.

  En hjälpande hand, i alla lägen

  Vi har kreditrating AAA (högsta kreditvärdighet), enligt Bisnode och dess kreditbetyg.
  Modellen har funnits sedan 1989 och bygger på ett regelverk med hela 2 400 beslutsregler. Det är en gemensam ratingstandard för alla nordiska länder. Kreditbetyget baseras på en kombination av betalningsförmåga, ekonomi, ålder/verksamhet samt ägare/ledning.  Bisnodes kreditbetyg är en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att ett företag är ekonomiskt välskött och har en låg kreditrisk.

  Vi är ett ekonomiskt stabilt företag, som kommer vara en hjälpande hand för dig, i alla lägen och i alla konjunkturer.

  Nöjdare hyresgäster genom planering & åtgärder

  Med oss som samarbetspartner får du också en hjälpande hand och en gedigen erfarenhet inom underhållsplanering, så att vi tillsammans kan minimera risken för störningar inom din fastighet. Men om något trotts detta skulle gå fel, kan du och dina hyresgäster enkelt utföra felanmälningar via vår webbaserade felanmälningstjänst. Vi står i ständig beredskap att åtgärda fel, stora som små!

  Kvalitet & miljö

  BISAB arbetar efter ett kvalitet- & miljöledningssystem som bygger på de senaste internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Det omfattar rutiner för kvalité, miljö och arbetsmiljö samt är kompletterat för att klara krav som gäller specifikt för fastighetsförvaltning.

  Självklart ställer vi även höga krav på våra samarbetspartners, underleverantörer och leverantörer gällande deras systematiska arbete rörande miljö och kvalitet. Vi säkerställer alltid att de innehar de certifikat och den kompetens som krävs. Allt för att du som kund ska kunna känna dig trygg.