Byggnadsförvaltarna i Skaraborg – Förvaltning på dina villkor

Bostadsrättsföreningar

Kommersiella fastigheter

Samhällsnyttiga fastigheter

Ett handslag – En helhetslösning

Vår dokumenterade erfarenhet och expertis inom fastighetsförvaltning samt vårt täta samarbete med diverse entreprenörer, gör att vi kan leverera en effektiv och komfortabel helhetslösning, utformad helt efter dina villkor.

Vi hjälper dig med

 • Projektledning
 • Installationsledning
 • Energiutredningar
 • Driftoptimering
 • Reglerteknik
 • Ventilation
 • Klimatmätningar
 • Daglig drift
 • Fjärrstyrd drift
 • Planerat underhåll
 • El
 • VVS
 • Bygg
 • Reparationer
 • Nybyggnation
 • Trädgårdsskötsel & Snöröjning
 • Lås & Larm
 • Jour
 • Kvalitet & miljö

  BISAB arbetar efter ett kvalitet- & miljöledningssystem som bygger på de senaste internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Det omfattar rutiner för kvalité, miljö och arbetsmiljö samt är kompletterat för att klara krav som gäller specifikt för fastighetsförvaltning.

  Självklart ställer vi även höga krav på våra samarbetspartners, underleverantörer och leverantörer gällande deras systematiska arbete rörande miljö och kvalitet. Vi säkerställer alltid att de innehar de certifikat och den kompetens som krävs. Allt för att du som kund ska kunna känna dig trygg.